BulgarianRussianDeutschEnglishCzech
Silvie Marinovova
zprávy & novinky...
15/03/2020

Podmínky tlumočení i technologie se neustále vyvíjejí. Existují softwarové platformy (anglicky: Remote Interpreting Platforms), které umožňují video konference a tlumočení na dálku, vhodné zejména v době, kdy jsou lidé v izolaci a nemohou volně cestovat. Jednou z nich je platforma KUDO. Jsem certifikovanou tlumočnicí KUDO. Více informací naleznete na kudoway.com.

PF 2020


01/01/2020
PF 2020:
PF 2020

24/06/2019
S profesí tlumočnice je nerozlučně spojeno celoživotní vzdělávání.

V květnu jsem absolvovala intenzivní týdenní seminář retouru, tj. tlumočení do cizího jazyka, který byl organizován ve spolupráci s Asociací konferenčních tlumočníků. Rodilí mluvčí, kolegové ze Spojeného království, analyzovali konsekutivní a kabinové tlumočení autentických projevů a poskytovali účastníkům velmi cennou zpětnou vazbu. Vyměňovali jsme si vzájemně poznatky a cvičili různé postupy jak zvládat velmi rychle čtené nebo obsažné projevy, v nich obsažené číselné údaje, kulturní reálie, konferenční hantýrku apod.

Pracovali jsme také s intonací, soustřeďovali se na výslovnost a plynulost celého projevu.

Součástí semináře byla jazyková cvičení na to, jak pracovat se současným jazykem a úspěšně převádět klišé, idiomy a metafory do jazyka cílového. Lektoři se snažili obohatit naši slovní zásobu v různých oborech a stylistických rovinách.

Věřím, že získané poznatky využiji při budoucích zakázkách.

certifikát
certifikát


10/03/2019
Doplnila jsem reference o další výběr akcí, na kterých jsem tlumočila v roce 2018.

12/12/2017
Děkovný dopis klienta, který hodnotí mou profesionalitu i přínos vzájemné dlouholeté spolupráce, jsem umístila do sekce reference k výběru akcí, na kterých jsem tlumočila.

dopis ministra
  úvod  |  o tlumočení  |  reference  |  kontakt
copyright: www.silviemarinovova.cz, 2011, all rights reserved. Designed by: Elegant Web Templates