BulgarianRussianDeutschEnglishCzech
Silvie Marinovova
Качествената комуникация е ключът към успеха....
английски, български, немски и руски език

Устни преводи - симултанен и консекутивен
Специализация:
филми, пресконференции, правни и търговски преговори, превод при нотариални заверки, презентации, семинари, проекти ФАР, хармонизиране с нормите на Европейския съюз, финансова сфера, банков сектор, счетоводство, държавни и обществени учредения, маркетинг и реклама, туризъм, фризьорски изложения, сватби, телекомуникации, транспорт, изпити за свидетелство за правоуправление на моторно превозно средство, безопасност на труда, социална политика, звуков запис на коментари
Препоръки от клиенти ще Ви предоставя с удоволствие.

Писмени преводи и нотариално заверени преводи
Специализация:
лични документи - удостоверения за раждане, удостоверения за брак, свидетелства за съдимост, дипломи, съдебни решения, нотариални актове, договори, маркетингови и рекламни текстове, финансови и счетоводни документи и др. Стилистично оформяне на преводите според изискванията на клиента.
Експресно изготвяне на място.

за мен
  • член на Чешката асоциация на конферентните преводачи (АSKOT)
  • член на Съюза на преводачите на Република Чехия
  • член на Гилдията на заклетите преводачи в Чешката република (ГЗП ЧР)
  • Карлов университет, Философски факултет, Институт по транслатололия: курс за социални прeвoдaчи - български език, от април до юни 2015

  въведение  |  услуги  |  препоръки  |  контакт
copyright: www.silviemarinovova.cz, 2010, all rights reserved. Designed by: Elegant Web Templates