Mnoho let praxe

Oboru se věnuji na špičkové úrovni mnoho let

Kontakt
 • Mgr. Silvie Marinovová, M.A.
 • Adresa: Nedvědovo náměstí 14 /1164
  147 00 Praha 4 CZ
 • Telefon: + 420 241 434 140
 • GSM: + 420 602 344 410
 • Email:silviema@volny.cz

Kvalitní komunikace je klíčem k úspěchu...

Více než 28 let praxe: angličtina, bulharština, čeština, němčina a ruština

28+

LET PRAXE

50+

REFERENCÍ

5

JAZYKŮ

1200+

ODTLUMOČENÝCH AKCÍ

ZPRÁVY NOVINKY

Video konference a tlumočení na dálku se stále vyvíjí

Rozšířila jsem svou certifikaci platformy KUDO a jsem certifikovanou tlumočnicí KUDO PRO.

Více v sekci NOVINKY...

PRACUJME SPOLEČNĚ

Tlumočnické služby provozuji dle časových možností a dispozic klienta.

+ 420 602 344 410

O MNĚ PROČ JÁ?

OBORU SE VĚNUJI NA ŠPIČKOVÉ ÚROVNI MNOHO LET

foto
 • členka ASKOT® = Asociace konferenčních tlumočníků ČR - členka výboru odpovědná za propagaci dvě funkční období od 2009 do 2013
 • členka JTP = Jednoty tlumočníků a překladatelů od jejího založení 1990
 • členka Komory soudních tlumočníků České republiky od jejího založení 1996
 • FF UK, Ústav translatologie, Praha: výuka komunitního tlumočení bulharština, květen až červen 2015
Více v sekci O MNĚ...

Tlumočnictví a překladatelství na vrcholné úrovni

PROFESIONÁLNÍ PŘÍSTUP PŘI KOMUNIKACI

TLUMOČENÍ

Konsekutivní, konferenční, chuchotage, soudní tlumočení, tlumočení po telefonu, video tlumočení

FILMY

Tlumočení a titulkování filmů. Filmy se tlumočí například při filmových festivalech a přehlídkách autorů.

PŘEKLADY Z A DO ČEŠTINY

Standardní překlady, odborné překlady, expresní překlady, překlady se soudním ověřením

SOUDNÍ TLUMOČENÍ

Tlumočení: valné hromady, právní úkony u notáře, svatební obřady, zkoušky na řidičský průkaz atd.

KONFERENČNÍ TLUMOČENÍ

Konferenční tlumočení probíhá souběžně s tím, jak hovoří řečník. Je nejvhodnější pro mezinárodní konference, kongresy, cizojazyčné přednášky apod.

Více

KONSEKUTIVNÍ TLUMOČENÍ

Konsekutivní tlumočení je tlumočení následné, kdy je projev řečníka tlumočen po úsecích. Je vhodné např. pro obchodní jednání, pracovní schůzku několika partnerů apod.

Více

TLUMOČENÍ PO TELEFONU

Tlumočení po telefonu se používá v případě, kdy tlumočník nebo jeden z klientů není přítomen hovoru; najde využití v případech, kdy se klienti nemohou sejít osobně.

Více

VIDEO/ONLINE TLUMOČENÍ

Tlumočení na dálku přes online platformy je vhodné zejména v současné době, kdy lidé nemohou cestovat, shromažďovat se a pracují z domova.

Více

REFERENCE

CO O MÉ PRÁCI ŘÍKAJÍ MOJI KLIENTI?

Více v sekci REFERENCE...

Kontaktujte mě

Mgr. Silvie Marinovová, M.A.


Adresa: Nedvědovo náměstí 14 /1164, 147 00 Praha 4, Česká republika Telefon: + 420 241 434 140 Mobil: + 420 602 344 410 Email: silviema@volny.cz IČ: 16917324


foto office